Carbomer (INCI)

Tên INCI: CARBOMER

Nguồn gốc

Thành phần hoạt tính axit polyacrylic (Carbomer) là một loại gel nhân tạo có tác dụng liên kết độ ẩm.

Tác dụng

  • ổn định nhũ tương
  • tạo gel
  • điều chỉnh độ nhớt

Sử dụng

Đóng vai trò như một chất phụ trợ để ổn định hệ nhũ tương và chất hoạt động bề mặt và cũng là nguyên nhân tạo nên độ nhớt của các sản phẩm mỹ phẩm.

Đưa tôi trở lại Thành phần mỹ phẩm!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

It's your first time buying from allyouneat.com? Well, lucky you! We are generous today. 🎁

At checkout, you'll get at least EUR 30 off. All you've to do now is buy that bottle of Ultimate Face Cream. Add your Email for even more goodies.