Dầu Hạt Macadamia Ternifolia (INCI)

Tên INCI: MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL

Nguồn gốc

Cây mắc ca (macadamia) được tìm thấy ở miền đông Úc và Hawaii. Dầu hạt (dầu hạt macadamia ternifolia) được ép lạnh từ các loại hạt rang là một loại dầu ăn rất tốt và cũng được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Thành phần hoạt tính

Dầu béo từ các loại hạt của cây chủ yếu bao gồm các glyxerit của các axit béo.

Thành phần axit béo:
Axit patmitic 9 %
Axit palmitoleic 20 %
Axit stearic 3 %
Axit oleic 60
Axit linoleic 3 %
Axit linolenic 4 %
Axit arachidic 3 %

Tác dụng

Dầu có tác dụng nhờ hàm lượng axit palmitoleic cao, giúp cải thiện khả năng hấp thụ vào da của dầu và cũng làm cho dầu dễ lan rộng hơn. Vì lý do này, Dầu Hạt Macadamia Ternifolia cũng rất phổ biến cho mát xa. Trong các sản phẩm mỹ phẩm, dầu chủ yếu được sử dụng thay thế cho dầu chồn (mink oil).

  • chăm sóc da
  • làm mềm

Sử dụng

Trong các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao, thay thế cho dầu chồn.

Đưa tôi trở lại Thành phần mỹ phẩm!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

It's your first time buying from allyouneat.com? Well, lucky you! We are generous today. 🎁

At checkout, you'll get at least EUR 30 off. All you've to do now is buy that bottle of Ultimate Face Cream. Add your Email for even more goodies.