Biosaccharide Gum-1 – Fucogel™ (INCI)

Tên INCI: BIOSACCHARIDE GUM-1

Thành phần hoạt tính

Polysaccharide giàu fucose bao gồm các khối cấu trúc fucose, galactose và axit galacturonic.

Tác dụng

Do cấu trúc polysaccharide phân tử cao, Fucogel tạo thành một màng liên kết nước trên da tương tự như axit hyaluronic, bảo vệ da khỏi mất độ ẩm. Tác dụng giữ ẩm lâu dài, vì các phân tử đường được tách ra khỏi polymer bởi một số enzyme riêng của da, giúp lưu trữ thêm độ ẩm của da.

  • Bảo vệ da khỏi mất độ ẩm
  • Tác dụng lâu dài do enzyme

Sử dụng

Tạo màng với đặc tính giữ độ ẩm

Đưa tôi trở lại Thành phần mỹ phẩm!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

It's your first time buying from allyouneat.com? Well, lucky you! We are generous today. 🎁

At checkout, you'll get at least EUR 30 off. All you've to do now is buy that bottle of Ultimate Face Cream. Add your Email for even more goodies.