Protein hạnh nhân ngọt thủy phân (INCI)

Tên INCI: HYDROLYZED SWEET ALMOND PROTEIN

Nguồn gốc của Protein hạnh nhân ngọt thủy phân

Protein hạnh nhân (sweet almond) là một loại protein thực vật thu được bằng cách thủy phân một phần enzyme của bột hạnh nhân, thay thế cho collagen động vật.

Tác dụng

Nó giúp tạo màng và là protein bảo vệ với khả năng tương thích da rất tốt.

  • chống tĩnh điện
  • chăm sóc da

Sử dụng

Màng được tạo trong mặt nạ, protein bảo vệ trong các chế phẩm chất hoạt động bề mặt.

Đưa tôi trở lại Thành phần mỹ phẩm!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

It's your first time buying from allyouneat.com? Well, lucky you! We are generous today. 🎁

At checkout, you'll get at least EUR 30 off. All you've to do now is buy that bottle of Ultimate Face Cream. Add your Email for even more goodies.